Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.julci.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

JULCI streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat JULCI niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JULCI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van JULCI zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mogen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat JULCI daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.